RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Wymagane dokumenty

 

1.    Wypełniona ankieta wzór ankiety personalnej:

2.    List motywacyjny;

3.    CV;

4.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

5.    Zaświadczeni lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia obowiązków            kuratora zawodowego;

6.    Dwa zdjęcia;

7.    Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

8.    Kserokopia dokumentów potwierdzająca uprawnienia i ukończone                       kursy specjalistyczne;

9.    Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

10.  Oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

11.  Ewentualna rekomendacja kuratora zawodowego;Opublikował: Przemysław Kuran
Publikacja dnia: 06.02.2013
Podpisał: Przemysław Kuran
Dokument z dnia: 06.02.2013
Dokument oglądany razy: 6 820