RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinieJEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM -

PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOCMoże to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Wykaz zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Opublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 06.10.2014
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 11.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 059