RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Lekarze Sądowi

Wykaz Lekarzy Sądowych


 

Informacja dla kandydatów na lekarzy sądowych

 

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o następujących specjalnościach: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia, chirurgia, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

 

Zasady wykonywania czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007r. nr 123, poz. 849).

Zgodnie z art. 5 ust.1 powołanej ustawy lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

     1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

     3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

     4. ma nieposzlakowaną opinię,

     5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,

     6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

 

Wynagrodzenie lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia określone zostało w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2008r. nr 14 poz. 85) - od 1 grudnia 2012 r. wynosi 100zł. (zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. - Dz.U. z 28 listopada 2012 r. poz. 1317).Opublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 16.06.2016
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 06.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 279