RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariatSąd Rejonowy w Otwocku w dniach od 1 lipca 2016 roku do 15 lipca 2016 roku prowadzi nabór na odpłatne praktyki absolwenckie.

Szczegóły ogłoszenia.

 1. Oświadczenie.
 2. Umowa o praktykę absolwencką.
 3. Wzór potwierdzenia odbyciapraktyki absolwenckiej.
 4. Wzór zaświadczenia.
 5. Zasady organizacji praktyk absolwenckich.
 6. Zgloszenie na praktykę absolwencką.


Prezes Sądu Rejonowego w Otwocku,
Zarządzeniem Nr 33/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji praktyk studenckich, wolontariatu w tut. Sądzie.

Osoby zainteresowane proszę o złożenie stosownych dokumentów, zgodnie z niżej przedstawionymi wzorami.

„Zasady organizacji praktyk studenckich"

 1. Oświadczenie
 2. Skierownie do odbycia praktyk studenckich
 3. Wzór porozumienia
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk studenckich
 5. Zasady organizowania praktyk studenckich w Sądzie
 6. Zgłoszenie na praktykę studencką

„Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych"

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wolontariat-porozumienie
 4. Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych
 7. Zgłoszenie na wolontariat

Opublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 29.06.2016
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 12.06.2012
Dokument oglądany razy: 6 502