RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany prezesa

Struktura organizacyjna

Sąd Rejonowy w Otwocku
ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
tel. 22 778 20 50

boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552

Właściwość


 

Sąd Rejonowy w Otwocku działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna.

 

Prezes Sądu Rejonowego - Dariusz Ciulkiewicz pok.16a, tel. 22 778-25-11
                                                                        kontakt@otwock.sr.gov.pl                                  

Wiceprezes Sądu Rejonowego -  Kamila Różańska pok. , tel. 22 778-25-11
                                                                         

Dyrektor Sądu Rejonowego - Marcin Sierpiński pok. 16B - tel. 22 778-20-56
                                                                             finansowy@otwock.sr.gov.pl                                                                                

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Justyna Misior pok. 16, tel. 22 778-20-56, faks. 22 778-20-51
                                                                          administracja@otwock.sr.gov.pl

Główny Księgowy - Marlena Olszewska pok. 29, tel. 22 778-25-14
                                                                                ksiegowy@otwock.sr.gov.pl

 

Wydziały i ich właściwość


 


I Wydział Cywilny
– sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Agnieszka Błachowiak pok. 20, tel. 22 778-25-18
Kierownik sekretariatu – Bożena Wojciechowska pok. 14, tel. 22 778-25-18

Interesanci przyjmowani są pod numerem 22 778-20-50 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w budynku głównym Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pokój nr. 5.      1cywilny@otwock.sr.gov.pl

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału Kamila Różańska pok.31 , tel. 22 778-25-22
Kierownik sekretariatu Barbara Mlącka-Przysowa pok. 24, tel. 22 778-25-22
Interesanci przyjmowani są pod numerem 22 778-20-50 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w budynku głównym Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pokój nr. 5.                                                                                  2karny@otwock.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.
Przewodniczący Wydziału Mariola Drabik tel. 22 719-42-90
Kierownik sekretariatu Ewa Bilman pok. 2, tel. 22 719-42-90

ul. Powstańców Warszawy 3 (budynek "Kot Center", III piętro)

rodzinny@otwock.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są pod numerem 22 778-20-50 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w budynku głównym Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pokój nr. 5.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału Monika Radomska pok. 4, tel. 22 778-25-32
Kierownik sekretariatu  Irena Pawłowska pok. 7, tel. 22 778-25-32
księgiwieczyste@otwock.sr.gov.pl

Archiwum  Katarzyna Jałocha czytelnia, tel. 22 778-25-28
Odpisy  Janina Pływaczewska pok. 2, tel. 22 778-25-32

Interesanci przyjmowani są pod numerem 22 778-20-50 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w budynku głównym Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pokój nr. 5.

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych – sprawy z zakresu wykonywania orzeczeń sądowych
Kierownik Sekcji Krzysztof Czarnecki pok. 30, tel. 22 778-25-26
Kierownik sekretariatu Teresa Niedzielak pok. 12, tel. 22 778-25-26
Interesanci przyjmowani są pod numerem 22 778-20-50 oraz w Biurze Obsługi Interesantów w budynku głównym Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pokój nr. 5.                                                                              sekcja@otwock.sr.gov.pl

                                                                                 

  

Do góry


 

Numery kont:

rachunek sum depozytowych (kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe)
53 1130 1017 0021 1001 3090 0004

rachunek sum na zlecenie (zaliczki do spraw cywilnych i rodzinnych)
91 1010 1010 0072 8513 9800 0000

dochody budżetowe (koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty kancelaryjne, opłaty wieczysto księgowe)
54 1010 1010 0072 8522 3100 0000

Interesanci przyjmowani są w sekretariatach wydziałów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 18.00.

 

Do góry


 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

ul. Powstańców Warszawy 3
05-400 Otwock

e-mail: 2zkss@otwock.sr.gov.pl

fax: 22 778-25-25

Kierownik Zespołu - Agnieszka Klewek pok. 22, tel. 778-25-25

Lp. Imię i nazwisko Dyżury Pokój Telefon
1 Klewek Agnieszka wtorek, środa, piątek 22 22 778-25-25
2 Domańska Elżbieta wtorek, piątek 22 22 778-25-25
3 Konarzewska Monika wtorek, czwartek 23 22 778-20-53
4 Popis Anna poniedziałek, środa 22 22 778-25-25
5 Przysowa Adrianna poniedziałek, środa 22 22 778-25-25
6 Gółkowski Winicjusz wtorek, czwartek 22 22 778-25-25
7 Chmielewska Anna wtorek, czwartek 23 22 778-20-53
8 Zwierzchowska Katarzyna środa, piątek 23 22 778-20-53

 

Do góry


  

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

ul. Powstańców Warszawy 3
05-400 Otwock

e-mail: 3zkss@otwock.sr.gov.pl

fax: 22 719-42-91

Kierownik Zespołu - Ewa Urbanik pok. 105, tel. 22 719-42-91

Lp.    Imię i Nazwisko    Dyżury Pokój Telefon
1 Urbanik Ewa środa, czwartek 5 22 719-42-91
2 Aneta Krakowian poniedziałek, czwartek  5 22 719-42-91
3 Gągała Beata wtorek, środa 5 22 719-42-91
4 Sitek Jolanta wtorek, czwartek 5 22 719-42-91
5 Grzymałło Zofia poniedziałek, piątek 5 22 719-42-91
6      Wachnicka Bożena      wtorek, czwartek 5 22 719-42-91

 

Do góry


 

Komornicy:

KOMORNICYOpublikował: Justyna Misior
Publikacja dnia: 21.04.2017
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 107 233