RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy w Otwocku
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Otwocku:

1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Otwocku;

2. Ankieta personalna i własnoręcznie napisany życiorys;

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej na poziomie zawodowym;

4. Kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował;

5. Zdjęcie podpisane na odwrocie;

6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do w/w dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

Ankieta personalna

Wzór Oświadczenia

Oświadczenie asystent sędziego

Oswiadczenie referendarza sądowego.Opublikował: Zbigniew Masternak
Publikacja dnia: 12.05.2017
Podpisał: Zbigniew Masternak
Dokument z dnia: 06.02.2013
Dokument oglądany razy: 4 222