W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
województwo mazowieckie

tel. (22) 778 20 50
boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552
REGON 000324889

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Otwocku, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako „RODO”).

ADO wyznaczył w Sądzie Rejonowym w Otwocku Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iod@otwock.sr.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Rejonowym w Otwocku, odbywa się  w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • przeprowadzania szkoleń,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – monitoring wizyjny, rejestracja rozmów telefonicznych.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynku oraz na zewnątrz budynku sadu  przy ul Armii Krajowej 2, Sąd Rejonowy w Otwocku stosuje monitoring wizyjny, obejmujący wejścia i wjazdy umożliwiające dostęp do budynku, niektóre obszary wewnątrz samego budynku, w tym sale rozpraw, klatki schodowe i korytarze, a także tę część terenów na zewnątrz budynku, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w budynku.

W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane w budynku. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w zakładce Zarządzenia Prezesa gdzie umieszczone zostały stosowne dokumenty.

W celu rozpatrywania skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezes Sadu Rejonowego w Otwocku oraz ze względów bezpieczeństwa, Sąd Rejonowy w Otwocku  stosuje system nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na wybrane numery użytkowane przez Sąd Rejonowy w Otwocku. W ramach tego systemu przetwarzane są dane osobowe ujawnione podczas rozmowy. Ich administratorem jest Sąd Rejonowy w Otwocku, a szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w zakładce Zarządzenia Prezesa gdzie umieszczone zostały stosowne dokumenty.

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Otwocku odbywa się na podstawie art. 6, 9, 10 RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Otwocku.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez Sąd Rejonowy w Otwocku Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w Sądzie nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr 134/23 z dnia 29 grudnia 2023r. w  w sprawie przyjęcia do stosowania "Zasad współadministrowania" w Sądzie Rejonowym w  Otwocku.

Powiadom znajomego