W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2
05-400 Otwock
województwo mazowieckie

tel. (22) 778 20 50
boi@otwock.sr.gov.pl

NIP 532-11-72-552
REGON 000324889

Mediacje

Mediacje Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie wg stanu na dzień 01.07.2015 roku. 


Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie wg stanu na dzień 01.07.2015 roku. 


 Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazywanych przez organizacje społeczne i zawodowe na podstawie artykułu 183 ² § 3 kpc  

Warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108 poz.1020), zaś w sprawach nieletnich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591). 

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego Warszaw-Praga w Warszawie następujące dokumenty:

 • podanie o wpis do wykazu;

 • życiorys lub kwestionariusz osobowy zawierający adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia;

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 • kopię dowodu osobistego;

 • zaświadczenie o korzystaniu z pełni praw obywatelskich;

 • kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;

 • inne pisma, rekomendacje; i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczeni życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;

 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora;

 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • informację zawierającą adres neutralnego i bezpiecznego lokalu, w którym osoba zainteresowana przeprowadza postępowanie mediacyjne.

Instytucje ubiegające się o wpis na powyższe listy zobowiązane są złożyć:

 • aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • statut instytucji;
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji zobowiązana jest dostarczyć komplet dokumentów jak powyżej.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga
III piętro, pokój 376 A, tel. 22 440 40 71; fax. 22 440 31 56


 

Czym jest mediacja?
Mediacja (z łac. mediare – „być w środku”) to niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie zakończenia sprawy, które zostanie zaakceptowane przez obie strony.
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinnych, gospodarczych czy ze stosunku pracy.

Zasady mediacji
dobrowolność
mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji
bezstronność
strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane
poufność
przebieg postępowania objęty jest tajemnicą
neutralność
mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania
akceptowalność
strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia

Zalety mediacji
nieformalność postępowania

mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności
szybkość postępowania
proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym
niskie koszty
satysfakcja
strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce
skuteczność
skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów

 


Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

 

informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych

informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów


Więcej wiadomości o mediacji (m.in. informatory, regulacje prawne oraz ich omówienie, dane statystyczne) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – w zakładce „Mediacje”.

Powiadom znajomego