Kasa Sądu

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 , powodującego zagrożeni dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19 na podstawie art. 31a § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r poz. 365) kasa Sądu Rejonowego zostaje z dniem 18 maja 2020 r. zamknięta do odwołania.

Wpłat z tytułu opłat sądowych można dokonywać na rachunki bankowe lub za pośrednictwem samoobsługowego terminala płatniczego, który obsługuje sprzedaż e-znaków, umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych, wpłat na konto sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz Sądu Rejonowego w Otwocku w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych, który znajduję się na parterze w budynku Sądu rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2. 

Interesanci

przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00 z przerwą od 11.00 do 11.15

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście,  wyłącznie po telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umówieniu się na obsługę

Wydział Ksiąg Wieczystych
przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 18.00 (przerwa w godz. 11.00 - 11.15)