Kasa Sądu

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 , powodującego zagrożeni dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19 na podstawie art. 31a § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r poz. 365) kasa Sądu Rejonowego zostaje z dniem 18 maja 2020 r. zamknięta do odwołania.

Wpłat z tytułu opłat sądowych można dokonywać na rachunki bankowe lub za pośrednictwem samoobsługowego terminala płatniczego, który obsługuje sprzedaż e-znaków, umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych, wpłat na konto sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz Sądu Rejonowego w Otwocku w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych, który znajduję się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2. 

Interesanci

przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00 z przerwą od 11.00 do 11.15

Wydział Ksiąg Wieczystych
przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 18.00 (przerwa w godz. 11.00 - 11.15)