Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do skałdania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres prac
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - Wzór umowy